Wat is een brandstofcel?EFOY brandstofcellen zijn systemen die elektriciteit produceren door middel van
rechtstreekse omzetting van vloeibare methanol in elektrische energie.
Omdat bij deze procedure geen mechanische onderdelen worden toegepast,
gebeurt de enegie-opwekking vrijwel geluidloos.
Bovendien werkt de EFOY brandstofcel milieuvriendelijk, zuinig en vrijwel emisie-vrij.
In vergelijking met batterijen die elektriciteit kunnen
opslaan voor een bepaalde tijd in een gesloten systeem,
zetten brandstofcellen chemische energie om en
produceren elektrische energie in een open systeem.
Theoretisch gezien kan een brandstofcel elektriciteit
produceren zo lang er brandstof is.


Hoe functioneert de brandstofcel?   
              
schermafbeelding-2020-11-16-om-11.58.56

EFOY brandstofcellen gebruiken de direct methanol technologie,
omdat methanol veiliger en beter betaalbaar is dan pure waterstof.
Naar de anodekant van het membraan wordt een methanol-water mengsel toegevoerd.
Naar de de kathodekant wordt omgevingslucht in de brandstofcel gepompt.
Anode- en kathodekant zijn via een spanningscircuit met elkaar verbonden.
Het methanol geeft in contact met de katalysator aan de anode elektronen (e-) af
die in de richting van de van de kathode in het spanningcircuit gaan.
De eveneens gevormde tegenionen (protonen - H+) passeren de membraan naar de kathode.
Daar reageert zuurstof met protonen en elektronen: Er ontstaat water.
Het niet benodigde water wordt als waterdamp naar buiten afgevoerd.
Als verder reactieproduct ontstaat in zeer kleine hoeveelheden kooldioxide
ongeveer in de hoeveelheid van de ademlucht van een kind.

Waar gebruikt men een EFOY?
Een EFOY brandstofcel kan men gebruiken voor verschillende doeleinden:
- motorhomes
- overheidwagens zoals bv: ziekenwagens, politiewagens, enz . . .
- boten
- cctv, alarminstallaties
- mobiele wegmarkering
- seinhuisjes in de bergen, of op moeilijk bereikbare plaatsen